Imię, nazwisko i adres zamieszkania podajemy przy wielu okazjach. Kłopotliwe nazwisko można zmienić, a co zrobić, gdy mieszkamy w Męcikale lub Pryszczowej Górze?