Jeśli oczekujesz odpowiedzi „tak/nie” – lepiej uważaj! Pewnie było, ale warto przypomnieć :).