Troll stworzył labirynt ze szponem śmierci w środku.