Wymagany podstawowy angielski. Ciekawe całościowe przedstawienie sytuacji.