Rorywkowy Blog

Rorywkowy Blog

Informacje i Rozrywka

Nie ma wiekszej #bekazkatoli jak cytowac ich „prawdy” wiary ( ͡° ͜ʖ ͡°) 1. Jest jeden Bóg. 2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze. 3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. 4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. 5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna. 6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna. #rozrywka #heheszki Czytaj dalej...

Read more