Stara dobra produkcja z yt. Oczywiście wszystko dalej aktualne..
#bekazkatoli #dzbanywiary #rozrywka #heheszki #byloaledobre #jp2