Jeżozwierz drzewny (dokładniej – Koendu brazylijski) testuje owoce wygłaszając przy tym swoje opinie.