Watchdog zapytali o koszty organizacji Sylwestra trzy miasta. Tylko Warszawa odmówiła odpowiedzi zasłaniając się fundacją słupem.