Przez wieki ludzie byli karani za zbrodnie popełnione przez przerażające metody tortur i egzekucji. Dzisiaj kary te wydają się tak okrutne, że trudno uwierzyć, że były używane od stuleci.