Skorodowany tankowiec Franken spoczywający w Zatoce Gdańskiej może spowodować olbrzymią katastrofę ekologiczną.